Hörlurar för barn

Det finns några viktiga saker man ska tänka på när det gäller hörlurar för barn, det första är att i största möjliga mån undvika öronproppar, reglera hur länge de sitter med lurarna på sig samt var noga med att kontrollera volymen innan dom sätter på sig lurarna. Om man inte är väldigt försiktig med detta så kan det faktiskt leda till hörselskador och tyvärr är det något som har ökat och blir allt vanligare både bland barn och tonåringar. Det finns rekommendationer för barn under tre år, dessa ska inte utsättas för ljud rakt in i öronen, det vill säga inga hörlurar.

Att tänka på med hörlurar

Det är inte enbart barn under tre år som är känsliga utan även äldre barn, deras hörselorgan håller på att utvecklas och är därmed mycket känsligare för yttre påverkan än vuxnas. Även om vuxna också ska vara försiktiga med hörseln. Ett enkelt sätt att kolla om volymen är ok när ditt barn sitter med hörlurar är att prata till de på ett par meters håll när de har lurarna på sig. Hör dom dig inte då så är volymen skadligt hög. Det är inte bara volymen du ska hålla koll på, det är också viktigt att hörlurarna passa barnens huvud och öron. De får inte vara för tunga så det blir en belastning på barnets nacke. De får inte sitta för hårt åt över huvudet då det kan ge smärta i huvudet. Vad man mer kanske inte tänker på som inte är farligt för barnen men som är bra om man vill att lurarna ska hålla vid användning, då är det bra om dessa är avsedda för barn framförallt om de är små. Ett plus är om hörlurarna har enkla kontroller för volymen så barnet självt kan reglera ljudet om det skulle bli för högt.

Anpassade hörlurar för barn

Så klart finns det redan hörlurar som är framtagna för att barnen ska kunna röra sig i dom, hoppa och dansa, samt att du som förälder ska kunna känna dig helt trygg i användningen av dom. Det som skiljer barnlurar mot lurar för vuxna är först och främst storleken. De bör självklart vara mindre än för vuxna för att de ska passa ordentligt. Hörselkåporna är också mindre för att de ska kunna sluta åt runt öronen på ett bekvämt sätt. Det som är bra med särskilt anpassade barnhörlurar är att även volymen är begränsad i decibel.