Lär dig spela ett instrument

Att lära sig att spela ett instrument kan vara riktigt berikande. Musik är som många säger ett universellt språk, det är därför som man redan i tidig ålder bör lära sig att spela ett instrument. Har man dock väntat några år med att lära sig ett instrument, gör det ingenting. Alla kan nämligen lära sig spela musik oavsett ålder, kön, begåvning eller nationalitet.

Varför du bör lära dig spela ett instrument

Det finns en hel del olika anledningar till varför du bör lära dig spela ett instrument. Några viktiga anledningar listas nedanför:

 • Att lära sig spela ett instrument ger dig bättre minne
 • Spelandet gör att du reagerar snabbare
 • Det ger dig bättre disciplin
 • Din motorik blir bättre
 • Ditt självförtroende ökar
 • Du får större kreativitet
 • Din koncentrationsförmåga ökar


 • Alla dessa positiva förändringar gäller vuxna så väl som barn, men för barn har de ännu större effekt. Detta är för att deras hjärnor fortfarande utvecklas, så en förändring som musiken innebär kan ha stor effekt hela livet. Det har också visat sig att barn som lär sig spela ett instrument även får:

 • Högre betyg i matte och språkämnen


 • Att musiken ökar barns inlärning i skolämnen som förekommer på nationella provet är dokumenterat. Att bara börja gå på musikskola och spela ett instrument räcker dock inte för att alla bra förändringar ska ske.

  För det krävs det att du är motiverad och har ett genuint intresse för lektionerna, musikläxorna och såklart själva spelandet.

  Vilka olika familjer finns det bland musikinstrument

  Det finns 6 stycken olika familjer, dessa är:

 • Blåsinstrument
 • Elektroniska instrument
 • Knäppinstrument
 • Slagverksinstrument
 • Stråkinstrument
 • Tangentinstrument


 • I blåsinstrument ingår bland annat saxofon, trumpet och klarinett.

  Elektroniska instrument är instrument som skapar ljud genom elektrisk väg.

  Knäppinstrument består av bland annat gitarr, harpa och banjo.

  Slagverksinstrument är som namnet antyder något man slår på, till exempel trummor, marimba och xylofon.

  Stråkinstrument stryker man försiktigt, exempel på sådana är fiol, cello och kontrabas.

  Tangentinstrument är förmodligen de mest lättigenkännliga, några av dessa är piano, dragspel och orgel.

  När du har valt ut vilket sorts instrument du vill börja lära dig kan du hitta bra notböcker online på https://www.notlagret.se/.